Skip to content

Stor erfaring med lagerstyring for grossister

Apport WMS håndterer de særlige krav til lageret, som gælder for grossist-branchen – eksempelvis uensartede partier og hurtig levering til butiksleddet.

Grossistvirksomhederne ...

– varetager formidlingen af varer mellem producenter og detailleddet, som ofte består af en uhomogen stribe af små- og mellemstore butikker.

En af udfordringerne for de fleste grossistvirksomheder er håndteringen af mange forskellige varer i både store og meget små partier.

Behov for lageroptimering

Øget konkurrence fra e-Commerce udfordrer grossisterne og stiller kravet til stringent lagerstyring i forhold til varernes omsættelighed og hurtigere leveringstider.

Grossist-segmentet har altså behov for lageroptimering og et stærkt forsyningsflow til butiksleddet. Apport WMS dækker disse behov og understøtter alle processer i den interne logistik. WMS’et kan skaleres i takt med virksomhedens vækst.

Fokus på BI

Anbefalingen til grossist-segmentet er et individuelt fokus på hardware, som skal passe specifikt til branchens produktionskrav og kundernes leveringskrav. En opgave, som Apport også kan hjælpe med at løse.

Desuden anbefaler vi et øget fokus på rapportering gennem Business Intelligence – særligt i forhold til ressourcestyring og analyse af omsætningshastigheder.

Er dit lager intelligent nok?

Apport WMS-kunder i grossistsegmentet

“For at kunne nå vores mål er det nødvendigt at have Apport med til at bistå i processen – de hjælper os nemlig med at kunne tackle væksten.”

- Stavros Tsamis, Lagerchef

“Vores lagerstyring betyder næsten alt. Vores kunder stiller høje krav til leveringssikkerhed, så vi skal have fuld kontrol over vores varer for at kunne levere det rigtige produkt til rette tid.”

- Oddbjørn Pedersen-Rise, Driftsdirektør

“Da vi håndterede det hele manuelt, tog det cirka en måned at lære en mand op. Vi har sat en ekstra mand ind i dag. Han blev lært op i går.”

- Rune Midtrud, Lagerchef

“Ved at implementere Apport, har vi et meget bedre overblik i dagligdagen over, hvor mange opgaver vi har liggende foran os. Det giver bedre mulighed for at logere de rigtige ressourcer, de rigtige steder.”

- Malene Bellinger, CEO

Vil du optimere dit lager med 30%?

1.000+ andre virksomheder får månedligt de bedste råd og viden om lagerstyring og optimering, fra branchens førende eksperter.

lager
imerco
imerco