Spring til indhold

Grossister

Stor erfaring med lagerstyring for grossister

Apport WMS håndterer de særlige krav til lageret, som gælder for grossist-branchen – eksempelvis uensartede partier og hurtig levering til butiksleddet.

apportsystems_wms_1920x1080

Grossistvirksomhederne ...

– varetager formidlingen af varer mellem producenter og detailleddet, som ofte består af en uhomogen stribe af små- og mellemstore butikker.

En af udfordringerne for de fleste grossistvirksomheder er håndteringen af mange forskellige varer i både store og meget små partier.

Behov for lageroptimering

Øget konkurrence fra e-Commerce udfordrer grossisterne og stiller kravet til stringent lagerstyring i forhold til varernes omsættelighed og hurtigere leveringstider.

Grossist-segmentet har altså behov for lageroptimering og et stærkt forsyningsflow til butiksleddet. Apport WMS dækker disse behov og understøtter alle processer i den interne logistik. WMS’et kan skaleres i takt med virksomhedens vækst.

Fokus på BI

Anbefalingen til grossist-segmentet er et individuelt fokus på hardware, som skal passe specifikt til branchens produktionskrav og kundernes leveringskrav. En opgave, som Apport også kan hjælpe med at løse.

Desuden anbefaler vi et øget fokus på rapportering gennem Business Intelligence – særligt i forhold til ressourcestyring og analyse af omsætningshastigheder.

KUNDECASE

”Begår vi fejl, så begynder kunderne at se sig om efter en anden leverandør næste gang, så det er livsvigtigt for os, at vores lager fungerer optimalt.”

– Lennart Andersson, Senior Advisor & Operations Manager, Brammer

KUNDECASE

”Vi har fået en bedre, mere effektiv og mere sikker distributionsløsning.”

– Audun Johnsen, logistikchef, Wittusen & Jensen

KUNDECASE
”Vi ser lyst på fremtiden og føler os godt rustede til yderligere vækst, blandt andet fordi vi har fået et fremtidssikret lagersystem. Det er en stor fordel, når vi udvikler os så hurtigt.” – Sondre Ressem, logistikdirektør, Hitachi Power Tools Norway

Apport WMS-kunder i grossistsegmentet