Skip to content

Apport Norge får ny Country Manager

30/03/2023

Det er med stor glæde at vi nu kan afsløre at vi får ny country manager i Norge 

Den 1. juni starter Eskild Svartberg i stillingen som country manager i Norge, og vi glæder os allerede. 

Med førstehåndserfaring fra kundesiden af implementering af et WMS-system og stort kendskab til det norske marked, er vi sikre på at samarbejdet med Eskild vil skabe stor værdi for både os og vores kunder.

Det norske marked har stort potentiale, fordi mange virksomheder endnu ikke har fået øjnene op for fordelene forbundet med lageroptimering, og det glæder Eskild sig til at ændre på. Vi har stillet ham et par spørgsmål, så i kan lære ham at bedre at kende. 

Hvad glæder du dig til ved den nye stilling?

Jeg ser frem til å møte det norske markedet og å bruke min erfaring innen Lager og Logistikk til å hjelpe bedrifter med optimalisering av prosesser, gjennom Apports lagerstyringssystem og løsninger.   

Jeg har selv opplevd både system og implementeringsforløp som kunde, og er fra tidligere overbevist om at Apport er en selvsagt aktør å ha dialog med når man vurderer anskaffelse av WMS i Norge. Videre gleder jeg meg til å arbeide i en så solid organisasjon, hvor våre kompetente ressurser har førstehåndserfaring fra lager- og logistikkstillinger og vet hva som skal til for å få system og fysiske prosesser til å fungere sammen for økt verdiskaping.

Hvordan ser du det norske marked?

Markedet i Norge har et stort potensial, siden mange bedrifter fortsatt ikke har satt seg inn i hvilke fordeler som finnes i å benytte et verktøy som er tilpasset lagerdriften. Mange jobber direkte i et ERP-system uten viktig lagerfunksjonalitet som gir trege prosesser og dobbeltarbeid, i tillegg til kvalitetsavvik, lang ledetid og manglende kontroll over produksjonen.   

I Norge er det også mange gründere og bedrifter i oppstartsfasen som tror at slike verktøy ikke kan tas i bruk før bedriften når en tenkt størrelse og omfang. Her er det viktig å få frem at det finnes verktøy som støtter behovene til alt fra enkeltmannsforetak med beskjedent volum til de store tunge aktørene med enorme volumtall og kompleks verdikjede.   

Hvad interesserer dig ved lagerstyring? 

Jeg synes det er spennende å se hvordan man kontinuerlig kan forbedre resultater og leveranser gjennom optimaliserte prosesser, styringsparametere og innsikt man får fra lagerstyringssystemet. At man påvirker lagerets prestasjoner og fysiske tilstand, gjennom systemprosesser er fascinerende.

Som tidligere Lagersjef vet jeg at lagerets leveranser har en enorm påvirkning på selskapets lønnsomhet og konkurranseevne. En veldrevet logistikkfunksjon, gir et sterkt konkurransefortrinn.   

Når man kombinerer dyktige og erfaringsrike mennesker med et gjennomtenkt og funksjonsrikt WMS, oppnår man store effekter innenfor kvalitet, effektivitet, kapitalbinding og kundetilfredshet. Når lagerprosessene optimaliseres, ser man også at medarbeidernes motivasjon og trivsel øker, som igjen gir en selvforsterkende effekt for virksomhetens resultater.

Har du spørsmål til denne presseinformasjon så er du velkommen til å ta kontakt med CSO Asger Sandberg Petersen fra Apport på +45 4177 3550 eller på [email protected]