Spring til indhold

WMS’et var nødvendig for vores drift og eksekvering af webshoppens vækst

“Et WMS tillader et fokusskift, hvor strategisk og langsigtet tankegang muliggøres ved at få frigivet ressourcer, som vi i stedet kan bruge på service, marketing og ikke mindst gøre kunden til første prioritet.”
Ken Primby
IT & Teknik hos Anna&Søs
Strategisk udvikling

Problemløsende adfærd bragte WMS’et

De to søstre, Anna & Line, startede i 1999 deres fysiske tøjbutik, Anna&Søs. Her solgte de tøj til kvinder i alle størrelser. Det gør de stadig i dag, men nu kommer 80-85% af deres omsætning fra deres nye webshop, pluspige.dk. Med deres webshop oplevede de en eksplosion af vækst. En vækst som de hverken havde forventet eller intentioner om.

”Udfordringerne var ret klare: når man bliver kastet ud i sådan en vækst, så handler det om problemløsning. Vi haltede hele tiden bagefter, og vores fysiske rammer var ikke til det”, siger Ken Primby, IT & Teknik hos Anna&Søs. 

Hos Anna&Søs betød det, at for at de kunne imødekomme den eksplosive efterspørgsel, nye rammer, et større lager og ressourcer til at ansætte flere medarbejdere, skulle et WMS implementeres og tage hånd om lagerstyringen.

Det nye lagerstyringssystem har været afgørende for virksomhedens strategiske og langsigtede tankegang. Og ikke mindst tilladt dem at være påpasselige overfor kunderne og gøre dem til første prioritet.

"Udfordringerne var ret klare: når man bliver kastet ud i sådan en vækst, så handler det om problemløsning. Vi haltede hele tiden bagefter, og vores fysiske rammer var ikke til det.”

Fra baglokalet til Apport WMS

Lagerstyringssystemet har tilladt langt flere brugere og ansatte hos Anna&Søs, da det både er nemmere, mere effektivt og værdifuldt at ansætte flere medarbejdere. Dertil tillader systemet et ressource skift med fokus på at drive og fremme væksten.
Langsigtet tankegang

Eksploderende vækst kræver lagerstyring

For godt og vel 2-3 år siden startede Anna&Søs deres e-handel via Facebook. Salget gik godt, men de havde svært ved at håndtere kundernes store efterspørgsel, da det ligeså bragte en langt mere omfattende situation med sig. Anna&Søs var klar over, at for de kunne efterleve kundernes efterspørgsel, måtte deres e-handel styres gennem en webshop. Endnu engang blev virksomheden, til stor glæde og forbløffelse, væltet omkuld af deres kunder.

Webshoppen satte for alvor gang i e-handlen, men virksomheden arbejdede konstant på bagkant: ”vi haltede efter helt fra start. Vi havde nærmere troet, at vi skulle lære tingene hen ad vejen og erfare, om det var noget for os og vores kunder”, fortæller Ken Primby.

Den rivende vækst gjorde, at Anna&Søs måtte flytte webshop-lageret fra baglokalet i den fysiske butik. De flyttede ikke blot én gang men flere gange, og står i dag med et webshop lager på 1.100 kvm. For en mindre virksomhed i stor vækst, har det strategiske valg om at sætte strøm til lagerprocesserne givet mening. Og her er Anna&Søs ingen undtagelse. Deres problemløsende adfærd og hårdt arbejde holdt virksomheden oven vande, men først efter sidste flytning og med implementeringen af Apport WMS kunne virksomheden tænke langsigtet og ændre nuværende lagersituation. Det erfarer Ken Primby især på to områder.

”Vi haltede efter helt fra start. Vi havde nærmere troet, at vi skulle lære tingene hen ad vejen og erfare, om det var noget for os og vores kunder.”

Vigtigst for Anna&Søs var at prioritere deres kunder og levere varer til tiden. Derfor var WMS’et en forudsætning for den strategiske tilgang om at holde væksten oppe. Her var lagerdriften afgørende, da målet om at eliminere pluk- og pakkefejl var i højsæde. Dernæst havde virksomheden kun et begrænset antal medarbejdere til at håndtere driften, hvor struktur og overblik var haltende.

Hos mindre virksomheder i vækst er overgangen fra få ansatte til samtlige ansatte en mulig flaskehals, idet for megen intern viden skal videregives til nye medarbejdere, hvilket kræver ressourcer virksomheden allerede er i mangel på.

Overblik & Overskuelighed

Lagerstyringssystemets store gevinster

Implementeringen af Apport WMS automatiserer manuelle elementer af pluk og pak, og hermed reducerede fejl samt tidsspild hertil. For Anna&Søs betød det, at det muliggjorde bruddet med den onde cirkel. Med lagerstyringssystemet kunne nye rammer struktureres, og overblikket gav muligheden for at ansætte flere medarbejdere og studiemedarbejdere, der nemt og hurtigt kunne oplæres.  

”Jeg havde håbet, at vi kunne være kommet tidligere i gang, end det vi egentlig gjorde”.

Selv små virksomheder har brug for at have styr på lageret. For Anna&Søs har gevinsten ved WMS’et været enorm. Et WMS er en økonomisk investering, der skal gennemtænkes. Men for virksomheden har idriftsættelsen af en teknisk og digital WMS-løsning dels reduceret leveringstiden, pluk- og pakkefejl, skabt overblik og overskud, samt optimeret og muliggjort strategisk overskud til udnyttelsen af ressourcer. Anna&Søs har således kunne drive og eskalere deres vækst, samt flytte ressourcer over på service og markedsføringen.

”Helt lavpraktisk: Vi har fået tingene i system. Før var vores hovedopgave at plukke og pakke, og nu er det kun en lille del af det, samt vi har næsten 100% elimineret pakkefejlene”, siger Ken Primby.

Et banebrydende element af optimeringen er ligeså dens effekt på medarbejderne. Virksomheden var klar over, at for at understøtte den aktuelle samt fremtidige situation, måtte håndteringsomkostningerne mindskes samtidig med, at kapaciteten udnyttes bedst muligt. Forandring er ikke altid sjovt for medarbejderen, for dét at lære at håndtere fremmed teknik og stole på at håndscanneren hjælper en, kan være en udfordring. Hos Anna&Søs oplevede de, på trods af nervøsitet, hvor let, effektivt og hurtigt systemet var at benytte, og med systemet opnåede de en enorm optimering, hvor alle pakker nu var klar til afsendelse ved middagstid frem for flere dage efter bestillingen.

Professionel tilgængelighed og erfaring

"Det stod klart at Apport havde nogle af de kompetencer, der var nødvendige. Derudover havde Apport erfaringen samt historikken med sig, hvilket viste, at de er udsprunget fra stærke kompetencer. Vi var trygge helt fra start."
Succeskriterier

Svaret på, hvornår du skal overveje lagerstyring

Til trods for Anna&Søs er en mindre virksomhed, tillader deres rivende vækst og udvidelsen af deres e-handel et WMS, således kundernes prioritering afspejles i effektiviseringen af lagerdriften. For Ken Primby og resten af virksomheden stod det klart, at implementeringen af Apport WMS var en stor, men nødvendig beslutning. 

Ken Primby påpeger, hvor centralt samarbejdet mellem Apport og Anna&Søs var igennem hele implementeringen og perioden efter. Når udfordringer opstår undervejs, fastslår Ken Primby, hvor vigtig Apports tilstedeværelse og erfaring har været for forløbet, og at det gav en tryghed for virksomheden, at de altid blev taget alvorligt.

”Man kunne fornemme, at Apport kom med folk, der havde et godt bagland, tog tingene seriøst og brugte de nødvendige ressourcer på at løse de problematikker, der nu måtte opstå undervejs. Hvis udfordringer opstår her efter implementeringen, kan vi stadig mærke, at Apport tager det alvorligt, og føler at de kender os, hvilket er betryggende”, fortæller Ken Primby.

Mens et WMS nok sætter strøm til lageret, så giver det mulighed for en intern udvikling af virksomheden. Den succesfulde idriftsættelse af Apport WMS har ikke kun hjulpet Anna&Søs med deres lagersystemer. Ken Primby konstaterer, hvordan de med WMS’et har fået muligheden for at nytænke alle processer generelt i virksomheden, så som hvordan de gør tingene, og hvorfor de gør, som de gør.

For Anna&Søs var implementeringen af et WMS et nødvendigt step i deres vækstrejse, men dertil highlighter Ken Primby tre gevinster ved idriftsættelsen af Apport WMS:

"Hvis udfordringer opstår her efter implementeringen, kan vi stadig mærke, at Apport tager det alvorligt, og føler at de kender os, hvilket er betryggende."