Spring til indhold

2. EPISODE, Sådan skaber du struktur på dit lager

10/08/2021

Først erkendte du, at dit lager havde brug for en optimering. Det var (måske) på baggrund af manglende struktur og overblik, haltende kvalitet af kundeservice, for mange returordrer, i nød efter flere lagermedarbejdere, tidsspild – og vi kunne blive ved, men du forstår rummelen.

Altså, gennem en procesoptimering af dine lagerprocesser blev det muligt at identificere spild eller muligheder i lagerets processer, og ikke mindst finde løsningsmodeller hertil, som i sidste ende implementeres. 

Sådan en procesoptimering kan realiseres ved implementeringen af et Warehouse Management System (WMS).

Men hvad så nu?
Jo, nu er det tid til at få struktur på lageret og gøre det klar til dit nye WMS.

Hvordan du gør det klar, kan du læse om her i 2. episode af blog-serien: Et konkurrencedygtigt lager.

Har du endnu ikke læst 1. episode, kan du med fordel læse det inden. Det handler nemlig om procesoptimering, og hvor afgørende et step det er, før du kan skabe struktur og lokationer på dit lager.

 

lAGERSTYRING 

Med et WMS får du struktur på lageret 

Apport .

Ved implementeringen af et WMS, også kaldet et lagerstyringssystem, kan du automatisere, effektivisere og optimere manuelle arbejdsgange, og hermed afdække dét spild, der er blevet lokaliseret i processerne.

Lager .

Men for at muliggøre dette, skal dit lager opbygges og følge en nøje tilrettelagt struktur. Når du skaber struktur på dit lager, snakker vi om, at du giver alt på dit lager, bestemte lokationer. Først herefter kan du opmærke dit lager, men det behøver du først tage stilling til i 3. episode af blog-serien.

Svaret på, hvad lagerstruktur er

Lagerstruktur handler om at skabe områder, således du får optimerede metoder at plukke dine ordrer på. Tænk på lagerstruktur som et ”landkort”.

Med dit lager-landkort bygger du dit lager op efter ”adresser”, også kaldet lokationer. Det vil sige, at du med dit lager-landkort præcis ved, hvor på lageret dine varer befinder sig. Det gør derfor også din plukrute langt mere effektiv og håndgribelig. Hvad lokationer er, kan du læse om længe nede på siden.

Apports lagerstruktur kan forklares ud fra termer, som du nok kender til fra IKEA, nemlig Gang, Fag, Hylde, Placering. 

 

Visualisering af lagerstrukturen.

Lad os tage udgangspunkt i billedet til højre, for at visualisere lagerstrukturens opbygning. Hver Gang, Fag, Hylde og Placering får tildelt et nummer. 

For eksempel, Gang 01 – Fag 01 – Hylde 01 – Placering 01. Dette eksempel svarer til en ”adresse” på dit lager, og kan udtrykkes som 01-01-01-01. Med denne struktur kan du nemt og effektivt plukke dine ordrer, idet du præcis ved, hvilken placering du skal gå til for at finde de bestilte ordrer.

Lagerstrukturen afhænger ligeledes af fysikken på lageret. 

Det vil sige, at dit lager både kan fungere som en stor struktur eller være inddelt i flere strukturer, også kaldet zoner. Hvis du inddeler dit lager i zoner, kan det være på baggrund af dine varer måske inddeles i frost, køl og tørre zoner. 

Ved at inddele lageret i zoner og strukturer er det muligt at styre, hvad brugeren skal tage højde for når arbejdet udføres. F.eks. giver det mening at plukkeren afslutter sin plukrute i frost-zonen, frem for at starte i frost. 

Helt konkret hjælper lagerstrukturen med at optimere plukruten, så lagermedarbejderen kan arbejde nemmere og mere effektivt.

Hvad med bufferlageret?

I tillæg til denne struktur, har dit lager formentlig også et bufferlager. Dit bufferlager kan ligeledes være placeret i hvert fag, ved at have sin egen hylde. Ligesom ovenstående får bufferlokationen også tildelt en ”adresse”. 

Til forskel fra en ”normal” hylde du plukker fra, hvor flere varebeholdninger kan være placeret på hylden, så bruges hylden til bufferlokationen oftest kun til én placering af en helpalle. Det vil sige at bufferlokationen ikke bruges under den normale plukrute.

Man skal dog gøre op med, om man bruger bufferlageret til at fylde op fra, hvis der er lav varebeholdning fra de placeringer man plukker fra. Eller om man plukker direkte fra bufferlokationen i tilfælde af lav varebeholdning/udsolgt. Du kan dog også vælge at placere bufferlageret anden steds end i horisontal forlængelse af faget.

Når du har struktur, ved du med garanti hvor dine varer er placeret

For at forstå hvordan lokationer på lageret optimerer dit arbejde, må du først vide, hvad en lokation er. En lokation er en vares placering på lageret – tænk på det som en adresse. Ud fra adressen er det muligt at se, hvor mange varer der ”bor” på adressen. Når lageret senere opmærkes med en stregkode, vil stregkoden placeret på adressen ligeledes vise, hvor mange varer der er at finde på lokationen.

En lokation er varens adresse

En adresse kan indeholde én eller flere varer, og man kan altid slå adressen op og se, hvor på lageret varen befinder sig, eller hvilke varer der er på adressen. 

Dette er muligt grundet opmærkningen, hvor hver lokation for en tilhørende adresse i form af en stregkode. Bare rolig, det med stregkoder og opmærkning tager vi først i 3. episode. 

Men, det vil altså sige, at du med dit lager-landkort har opbygget dit lager efter adresser, kendt som lokationer. Samtidig indeholder lager-landkortet også en systemmæssig struktur, der fortæller noget om, hvad du må på de enkelte ”adresser” i forbindelse med gennemførelsen af transaktioner i systemet. 

For eksempel kan dit lager have lokationer, hvor du skal reservere styk eller paller, og andre lokationer indeholder tunge varer, andre lette, nogen store, og andre små.

1. Mindsk dine gå-meter.

Placér din mus og se hvilken fejl, der elimineres.

Mindsk dine gå-meter.

Du og dine medarbejder mindsker jeres gå-meter, ved at lade systemet guide jer hen til den rigtige vareplacering.

2. Undgå fejlforsendelser.

Placér din mus og se hvilken fejl, der elimineres.

Undgå fejlforsendelser.

Undgå fejlforsendelser af ordrer ved at scanne lokationen, plus evt. varen i form af en dobbeltbekræftelse for at sikre korrekt udførelse.

3. Reducér stressede medarbejdere.

Placér din mus og se hvilken fejl, der elimineres.

Reducér stressede medarbejdere.

Reducer stressede medarbejdere, da systemet nemt og sikkert kan tage vikarer og ungarbejdere i hånden. Apport WMS gør det nemmere at ansætte, da de nye medarbejdere smertefrit kan sætte i gang.

4. Fejl under varens rejse.

Placér din mus og se hvilken fejl, der elimineres.

Fejl under varens rejse.

Ved at have lagerstruktur og overblik fjernes og reduceres fejl ved bl.a. modtagelse, placering, pluk og forsendelse af varer.

5. Undgå tidsspild.

Placér din mus og se hvilken fejl, der elimineres.

Undgå tidsspild.

Undgå tidsspild ved at lade systemet optimere dine lagerprocesser.
Bliv guidet hen til varens lokation

5 fejl struktur & lokationer fjerner

Med et WMS optimerer du mange af lagerets processer, blandt andet dine gå-meter og tidsforbrug ved pluk, hvilket jo i sidste ende afgør, om du kan servicere flere kunder. 

Med struktur og lagerlokationer bliver det muligt med Apport WMS at blive guidet hen til lokationerne. Dertil kan der nemt sættes en sikkerhed op for, at når du befinder dig på den rigtige lokation, da tager du samtidig den rigtige vare fra dens placering. 

Det kaldes en dobbeltbekræftelse, og du skal derfor både scanne stregkoden på adressen og varen for at sikre, at du er guidet det rigtige sted hen.
Bottom line, du undgår forsendelser med forkerte varer.

Apport hjælper dig med lagerstruktur og lokationer