Spring til indhold

Lector

Apport & Lector

Logistics Trading Services (LTS) er en cloudbaseret standardløsning, der understøtter hele toldprocessen fra import af varer fra lande uden for EU, toldoplagsregnskab, og til salg til lande inden- eller uden for EU.

Toldlager

Anvender du toldlager, varetager LTS håndteringen af processerne omkring dette, og sikrer at betaling af told enten udskydes, så det først sker ved salg af varer til lande indenfor EU, eller helt elimineres ved salg af varer til lande udenfor EU.

Turn Norge

Indfortoldninger i Norge af varer fra EU toldlager, dvs. at vende - ”Turn” - en dansk udførsel til en norsk import / indfortoldning. Samtidig med, at der dannes en dansk udførsel, oprettes en norsk import som fra LTS kan sendes direkte til Toll i Norge.

Cloud

LTS er en cloudbaseret standardløsning, som kræver minimal integration til dit ERP-system, hvorved driftsmæssige udfordringer for din IT-afdeling undgås.

Sådan fungerer LTS

LTS består af fire hovedmoduler, Inbound, Warehouse, Settlements og Outbound, og de understøttende moduler Data Exchange, Reports og Administration.

Hvert modul indeholder en række funktioner, der understøtter hele toldangivelses-processen ved import af varer fra ikke-EU lande, og dermed sikrer at varerne bliver deklareret korrekt ved fortoldning, i forhold til anvendte varekoder og værdifastsættelse.

LTS leveres med alle nødvendige toldrelaterede systemkoder præinstalleret, samt adaptere/interface til data-integration med eget ERP-system og eksterne systemer (SKAT), samt mulighed for eksport af filer til samarbejdspartnere.

Hver adapter indeholder et Data Refinement Module, der sikrer en høj datakvalitet, og minimering af fejl.

Udveksling af data med LTS håndteres af en file manager (LDEA), der kører 24/7, hvorved manuel indtastning minimeres, og fokus flyttes til kontrol og rapportering, som sikrer bedre overblik og færre fejl i processen.