Spring til indhold

IWS

Apport & IWS

Vi har mere end 25 års erfaring inde for lagerlogistik, og ved, at ca. 80% af alle lagere kan nedbringe deres omkostninger på lagerdriften. Vi vil på en enkel og tydelig måde, vise hvad logistik er, og hvilket fantastisk udviklingspotentiale man har, hvis logistikken forbedres på den rigtige måde.

 

Hvad IWS tilbyder

Virksomheder, som står over for forandringer i deres lagerfunktion, har ofte behov for en dybere analyse af lageret. Vi vil starte med en dataanalyse som giver et overblik over lageret, og viser resultatet af forandringerne i en simulering af lageret. Logistik findes i alle virksomheder med lagere og det spiller en betydelig rolle for virksomhedens lønsomhed.

Vi vil på en enkel og tydelig måde, vise hvad logistik er, og hvilket fantastisk udviklingspotentiale man har, hvis logistikken forbedres på den rigtige måde.

Vi ved også, at man aldrig skal ændre noget uden først at undersøge, om det overhoved er nødvendigt. Målsætningen er altid at skabe lønsomhed ved at effektivisere lagerets nuværende resurser optimalt. Nogle gange behøves der bare at placere varerne på deres rigtige pladser set ud fra en ABC-oplægning.

Vi starter med en dataanalyse. Ideen med dataanalyse er at tage temperaturen på lageret. Ved at analysere samtlige faktura data fra en udvalgt periode (gerne 12 måneder), får vi information om alle de aktiviteter der er på lageret.

Vores lageranalysen går ud på at opbygge en model af dit lager som det ser ud i dag, og med den nuværende vareplacering.

Derefter udregner programmet hvor varerne bør placeret, og holdt op imod en placeringsstrategi ud fra ABC-princippet kan vi sige hvor meget der kan spares ved at flytte varerne til deres optimale pladser.

 

Her fanger du IWS