Skip to content

Optimer med indplacerings regler og ruter

Dit udbytte med funktionen

Lagersystemet beregner de mest optimale ruter rundt på lageret, og baseret på lagersystemets viden, vil medarbejderen spare tid, gå-meter og indplacere produkterne på de korrekte lokationer.

Play Video

Funktionens fordele

Effektivitet

Håndterminalen guider medarbejderen rundt via den mest optimale rute for at indplacere produkterne i den rigtige rækkefølge.​

Strategisk indplacering

Lagersystemet angiver automatisk, hvilken lokation produktet skal indplaceres på. ​

Udnyt lagerpladsen

Optimer lagerplads ved indplacering da medarbejderen guides til den specifikke lokation for tilsvarende produkt.​

Brugervenligt

Lagersystemet foreslår produktlokation via foruddefinerede indplaceringsregler, så medarbejderen ikke skal tage stilling til korrekt indplacering. ​

Indflydelse

Medarbejderen kan altid overskrive lokationen, som systemet foreslår, ved selv at beslutte produktets indplacering.​

Frigør ressourcer

Reducer tidsforbrug og gå-meter ved indplacering af mange produkter undervejs på samme rute. ​

Anvendelse af funktionen

Funktionens flow ved integration

Flow
Flow

Hvad siger brugerne?

Mange virksomheder sætter deres lid til Apport WMS, når de hver dag bestræber sig på at levere rette produkt til rette tid til deres kunder. Mød nogle af vores Apport Pro brugere eller se alle kundecases.