Skip to content

Varemodtagelse

Få en effektiv varemodtagelse

Dit udbytte med funktionen

Sørg for at dine medarbejdere hurtigt kan registrere modtagelsen af produkter fra jeres indkøbsordrer, samt at de modtager korrekte produkter og den rette produktmængde.

Funktionens fordele

Simpel klargøring​

Område til varemodtagelsen, hvor medarbejderen gør produkter klar til indplacering på lageret. ​​

Beholdningsstatus​

Beholdning i webshop opdateres automatisk, når produkter modtages. ​​

Kvalitetskontrol​

Mulighed for at placere produkter på karantænelokationer til kvalitetskontrol inden salg.​​

Overblik​ over varebeholdning

Løbende kontrol og afstemning af modtaget mængde i forhold til bestilt mængde. ​​

Produktinformation​

Opdater produktdimensioner eller EAN-kode undervejs i medarbejderens udførelse af varemodtagelse.​​

Anvendelse af funktionen

imerco

Funktionens flow ved integration

Beholdninger

Når varemodtagelsen afsluttes, sender lagersystemet informationer til webshoppen om opdatering af beholdninger på de produkter, som er blevet modtaget. ​

Reservation

Først når produkterne er indplaceret på pluk lokationer, reserveres produkterne til salgsordrer og gøres herefter klar til pluk på håndterminalen. ​

Spar tid, penge og energi. Få en times gratis rådgivning med Christian.