Skip to content

Apport Enterprise

Gør dit lager til en konkurrencefordel

Maksimal lageroptimering med WMS

På mange lagre går medarbejderne stadig rundt med lister, der er printet ud fra ERP-systemet. Når lageret vokser, bliver det hurtigt en ineffektiv og uoverskuelig måde at arbejde på.  Apport Warehouse Management System skaber lageroptimering ved at automatisere manuelle arbejdsgange og give lagerarbejderne et overblik, som gør dem i stand til at udføre deres arbejde hurtigere og bedre.

Systemet benytter den nyeste teknologi – som stemmestyring, voicepluk, stregkoder og trådløs datafangst – til at effektivisere lagerrutinerne. Det medfører gennemsnitligt en effektivisering på lageret på 25-40 procent.

Plukfejl koster dyrt på flere måder, og derfor er en reduktion i plukfejl en vigtig fordel ved Apport WMS. Ved at automatisere de manuelle procedurer, som giver mulighed for fejl, sørger Apport Warehouse Management Systems for, at fejlpluk så godt som udryddes.

Få styr på alle dine processer

Et gammeldags lager kan være et kaotisk sted. Apport Enterprise skaber overblik og ro. Lagerarbejderne ved altid, hvilken opgave de skal udføre, og hvordan den løses optimalt. Det skaber et godt arbejdsklima, som bidrager til at gøre virksomheden til en attraktiv arbejdsplads.

 

0 +
Daglige brugere
0 +
Standard integrationer
0 k+
daglige ordrehåndteringer
Ankomstregistrering

Leverancens ankomst registrer-es og dit ERP-system informeres automatisk, så du hurtigt kan få overblik over, om der er vare-behov som må dækkes i pluk.

Vareindplacering

Varer indplaceres efter dimen-sioner eller volumen, baseret på enten ABC-kategorier eller ABC-optimering. Systemet beregner optimale indplaceringsruter.

Ordrepluk

Systemet giver mulighed for både opfyldning af varer fra buffer lokationer til plukloka-tioner og opfyldning til frem-skudte lokationer ved ordre-behov. Opfyldning til max eller fra fjernlager er også muligt.

Forsendelse

Afslut ordrepluk på hånd-terminalen og lad systemet gennemføre forsendelse og automatisk integration til TA-systemer, samt udskrivning af følgesedler, indhold, labels og fragtlabels. Systemet konsoli-derer dine ordrer, og håndterer dine forsendelsesenheder på forskellige lokationer i forsend-elsesområdet. Læsning af forsendelsesenheder ift. Leverancer.

Varemodtagelse

Modtag og registrer varer fra leverancen. Brug cross-docking til at håndtere salgsordrer direk-te i varemodtagelsen. Systemet opsamler information som dimensioner, vægt og streg-koder, og data som serie-nr., batch nr. og holdbarheds-dato.

Vareoptælling

Lad systemet generere løb-ende-, periodiske eller spontane optællingsjob eller opret manu-elle optællinger. Optællingerne udføres imens lageret er i drift, så du undgår den ressource-krævende årlige optælling.

Vareopfyldning

Pluk varer til produktionsordrer, og pluk direkte i forsendelses-emballagen. Håndter ordrer som mangler beholdning med delpluk. Du kan derudover bruge den stemmestyrede pick by voice funktion til at plukke. 

Integrer med dine eksisterende systemer

Gør lageret stragisk med vores tilkøbsmoduler

Vores lagerstyringssystem gør det muligt at opsamle data og bruge dem til at træffe bedre og mere proaktive beslutninger. Læs vores e-bog Sådan får du moderne business intelligence på lageret, eller kontakt os for at høre mere.

Med arkiveringsmodulet kan I opbevare jeres data i al den tid, I vil. Data er guld. Gem og tilgå det, uden at gå på kompromis med jeres lagerstyringssystem, til f.eks. BI benyttelse. 

Apport Data Analyzer giver dig en dybdegående indsigt i aktiviteterne på lageret.

Apport Autostore-Framework integrerer autostoreløsningen med resten af lageret og skaber sammenhæng, særligt for virksomheder, der har pluk i og udenfor autostore.

Apport MES (Manufacturing Execution Systems) varetager kommunikationen mellem lageret og produktionen.

WCS (Warehouse control system) er vores tillægsmodul, der muliggøre integration til andre systemer.

Spar tid, penge og energi. Få en times gratis rådgivning med Christian.