Spring til indhold

Enterprise

Apport Enterprise

Gør dit lager til en konkurrencefordel

Får styr på alle dine processer

Et gammeldags lager kan være et kaotisk sted. Apport Enterprise skaber overblik og ro. Lagerarbejderne ved altid, hvilken opgave de skal udføre, og hvordan den løses optimalt. Det skaber et godt arbejdsklima, som bidrager til at gøre virksomheden til en attraktiv arbejdsplads.

Ankomstregistrering
 • Registrering af leverancens ankomst.
 • Informer automatisk dit ERP-system om at leverancen er ankommet på dit lager.
 • Få hurtigt overblikket, om der er varebehov, som må dækkes i pluk. 
Varemodtagelse
 • Modtag og registrer varerne fra leverancen. 
 • Anvend cross-docking til håndtering af salgsordrer direkte i varemodtagelsen. 
 • Opsamling af serie- nr., batch nr. eller holdbarhedsdato.
 • Opsamling af dimensioner, vægt og stregkoder.
Vareindplacering
 • Indplacering af varer baseret på dimensioner eller volumen. 
 • Indplacering baseret på ABC-kategorier eller ABC-optimering.
 • Beregning af optimale indplaceringsruter. 
Vareoptælling
 •  Lad systemet generere løbende-, periodiske eller spontane optællingsjob.
 • Opret manuelle optællinger.
 • Udfør optællinger imens lageret er i drift og undgå den ressourcekrævende, årlige optælling. 
Vareopfyldning
 • Opfyldning af varer fra buffer lokationer til pluklokationer.
 • Opfyldning til fremskudte lokationer ved ordrebehov.
 • Opfyldning til max eller fra fjernlager. 
Ordrepluk
 • Pluk direkte i forsendelsesemballage.
 • Pluk varer til produktionsordrer.
 • Stemmestyret pluk med pick by voice.
 • Håndter ordrer som mangler beholdning med delpluk. 
Forsendelse
 • Afslut ordrepluk på hånd-terminalen og lad systemet sende signal til din forsendelsesplatform om at udskrive følgeseddel og fragtlabel.
 • Ordrekonsolidering.
 • Håndtering af forsendelsesenheder på forskellige lokationer i forsendelsesområde.
 • Gennemførelse af forsendelse og automatisk integration til TA-systemer samt udskrivning af følgesedler, inhold og labels.
 • Læsning af forsendelsesenheder ift. leverancer.

Integrer med dine eksisterende systemer

"For at kunne nå vores mål er det nødvendigt at have Apport med til at bistå i processen - de hjælper os nemlig med at kunne tackle væksten."

- Stavros Tsamis, Lagerchef hos HiKOKI

WMS skaber lageroptimering

På mange lagre går medarbejderne stadig rundt med lister, der er printet ud fra ERP-systemet. Når lageret vokser, bliver det hurtigt en ineffektiv og uoverskuelig måde at arbejde på.  Apport Warehouse Management System skaber lageroptimering ved at automatisere manuelle arbejdsgange og give lagerarbejderne et overblik, som gør dem i stand til at udføre deres arbejde hurtigere og bedre.

Systemet benytter den nyeste teknologi – som stemmestyring, voicepluk, stregkoder og trådløs datafangst – til at effektivisere lagerrutinerne. Det medfører gennemsnitligt en effektivisering på lageret på 25-40 procent.

100% sporing på varer

Lagerstyringsprincipper

Minimer vareberøring

Et WMS-projekt, der holder budgettet

Gør lageret stragisk med vores tillægsmoduler

Vores lagerstyringssystem gør det muligt at opsamle data og bruge dem til at træffe bedre og mere proaktive beslutninger. Læs vores e-bog Sådan får du moderne business intelligence på lageret, eller kontakt os for at høre mere.

Apport Archiving
Apport infoskærm
Apport Data Analyzer
Apport Warehouse MES
Apport AutoStore framework

Automatisering af lageret giver gladere kunder

Når kunden modtager forkerte varer, skal lageret bruge ressourcer på at tage den forkerte vare retur og sende den rette afsted. Og hvad værre er: En kunde har fået en dårlig oplevelse.

Plukfejl koster dyrt på flere måder, og derfor er en reduktion i plukfejl en vigtig fordel ved Apport WMS. Ved at automatisere de manuelle procedurer, som giver mulighed for fejl, sørger Apport Warehouse Management Systems for, at fejlpluk så godt som udryddes.

“Vores kunder er afhængige af, at vi leverer det rette produkt på rette tid og sted. Begår vi fejl, så begynder de at se sig om efter en anden leverandør næste gang, så det er livsvigtigt for os, at vores lager fungerer optimalt.”

- Lennart Andersson, Senior Advisor & Operations Manager, Brammer

Har du spørgsmål?