Skip to content

x

LTS - cloudbaseret toldløsning der understøtter hele toldprocessen

Lector tilbyder en bred vifte af IT-ydelser. Fra komplette løsninger til håndtering af toldoplag, dokumenthåndtering og sagsstyring, til øget videndeling og effektivisering af arbejdsgange. Det gør vi med udgangspunkt i kundens verden og slutresultatet er bedre økonomi, tidsbesparelser og mere tilfredse medarbejdere. Logistics Trading Services (LTS) er en cloudbaseret standardløsning, der understøtter hele toldprocessen fra import af varer fra lande uden for EU, toldoplagsregnskab, og til salg til lande inden- eller uden for EU.

Dine fordele med et Lector partnerskab

Sammen med vores samarbejdspartner Lector tror vi på, at vi kan skabe bedre fælles løsninger for vores kunder.

LTS automatiserer og optimerer told-processer

LTS - cloudbaseret toldløsning der understøtter hele toldprocessen, fra import af varer uden for EU, toldregnskab, og til salg inden- eller uden for EU.

Optimering og automatisering

Virksomheden kan selv forestå samtlige toldprocesser og dermed udnytte de muligheder, som LTS tilbyder med fokus på optimering og automatisering af de toldmæssige procedurer. Ved genanvendelse af data fra virksomhedens ERP-system bibeholdes al data fortsat internt i virksomheden, ligesom historikken på samtlige transaktioner vil være let tilgængelige i tilfælde af toldkontrol.

Fuld dokumentation

LTS sikrer fuld dokumentation for samtlige told-relaterede transaktioner og bidrager til, at virksomheden til hver en tid er compliant i henhold til toldlovgivningen.

Hør mere om løsningen med Lector og Apport

Apport hjælper med at optimere og effektivisere lageret hos virksomheder. Vi tænker mennesker før maskiner, og processer før teknologier. Sammen med vores partner Lector står vi stærkest til at løse både de store og små opgaver.