Spring til indhold

Logistik ydelser

Implementering af Apport WMS

Tilvælg logistikydelser efter dine behov ift. ressourcer, tid og ekspertise. Vi guider dig gennem ydelserne og kommer med vores bud på de logistikydelser, som vi mener skaber værdi for din virksomhed og implementering af Apport WMS. 

Vælg dine logistikydelser

Basispakke

Apport WMS leveres med følgende obligatoriske basispakke. Alle ydelser leveres som udgangspunkt online, men det er muligt at tilkøbe on-location. Ved valg af on-location er rejse-, ophold- og forplejningsomkostninger samt rejsetid ikke inkluderet. Disse faktureres jf. ”Apport Systems priser”.

Pakke 1: Basispakke

Standard opsætning og konfiguration af system samt opsætning af standard integrationer til 1 x e-handelsplatform og 1 x forsendelsesplatform.

DKK 10.000

Lager

Alle ydelser leveres som udgangspunkt online, men det er muligt at tilkøbe on-location. Ved valg af on-location er rejse-, ophold- og forplejningsomkostninger samt rejsetid ikke inkluderet. Disse faktureres jf. ”Apport Systems priser”.

Pakke 2: Opmærkning af lokationer

Møde afholdes for gennemgang af lokationsregneark. Fokusset er på lokationsregnearkets opbygning iht. lagerstruktur mm. 

DKK 10.800

Pakke 3: Oprettelse af Box-id-stregkoder

Gennemgang af krav til labels, kvalitet af labels samt størrelse og format på stregkoder. Der vil yderligere komme anbefalinger af trykkeri og koordinering heraf.

DKK 2.700

Pakke 4: Sparring til opbygning af fysisk lager

Analyse af lagerets opbygning med det formål at sikre, at opbygningen er gearet til at understøtte vækst. Mødet vil indeholde gennemgang af analysens resultater.

DKK 21.600

Pakke 5: Analyse workshop

Gennemgang af processer med fokus på konfiguration iht. de muligheder, der ligger i Apport WMS ift. kundens lagerprocesser. Workshoppen giver også en kortlægning af integrationer og procesflows.

DKK 32.500

Teknik

Alle ydelser leveres som udgangspunkt online, men det er muligt at tilkøbe on-location. Ved valg af on-location er rejse-, ophold- og forplejningsomkostninger samt rejsetid ikke inkluderet. Disse faktureres jf. ”Apport Systems priser”.

Pakke 6: Opsætning af håndterminaler

Opsætning og konfiguration af Apport WMS på håndterminalen, samt det tjekkes, at håndterminalen fungerer inden go live.

DKK 5.400

Pakke 7: Opsætning af printere

Opsætning af printerindstillinger i Apport WMS, samt det tjekkes at
printerne fungerer inden go-live.

DKK 5.400

Uddannelse

Alle ydelser leveres som udgangspunkt online, men det er muligt at tilkøbe on-location. Ved valg af on-location er rejse-, ophold- og forplejningsomkostninger samt rejsetid ikke inkluderet. Disse faktureres jf. ”Apport Systems priser”.

Pakke 8: Uddannelse af superbrugere

4 timers undervisning af 5 superbrugere til gennemgang af alle arbejdsprocesser: login, varemodtagelse, indplacering, pluk, optælling, opfyldning, lagervedlige-holdelse og forsendelse.

DKK 5.400

Pakke 9: Udvidet uddannelse af superbrugere

Træning af 5 superbrugere, og sikring af parathed blandt superbrugerne, inden undervisning af de andre brugere på lageret samt go live.

DKK 21.600

Pakke 10: Uddannelse af teknisk personale i fejlfinding

Gennemgang af typiske fejlscenarierier, f.eks. ift. integration, hardware
og netværk. Dygtiggørelse i systemets opbygning og processer.

DKK 5.400

Lagerstyring med Apport Pro forklaret på under 2,5 minut.

Projektledelse

Alle ydelser leveres som udgangspunkt online, men det er muligt at tilkøbe on-location. Ved valg af on-location er rejse-, ophold- og forplejningsomkostninger samt rejsetid ikke inkluderet. Disse faktureres jf. ”Apport Systems priser”.

Pakke 11: Lille projektpakke

Dialog og sparring angående fremdrift, hvor Apport rådgiver om løsning af opgaver og organisation. Op til 25 timers projektledelse.

DKK 34.000

Pakke 12: Mellem projektpakke

Dialog og sparring angående fremdrift, hvor Apport rådgiver om løsning af opgaver og organisation. Op til 50 timers projektledelse.

DKK 67.900

Pakke 13: Udvidet projektpakke

Kræver at pakke 9 og 10 er valgt. Pakken giver vejledning til risikostyring og introduktion til Apport risikotyringsværktøj.

DKK 135.150

Idriftsættelse

Alle ydelser leveres som udgangspunkt online, men det er muligt at tilkøbe on-location. Ved valg af on-location er rejse-, ophold- og forplejningsomkostninger samt rejsetid ikke inkluderet. Disse faktureres jf. ”Apport Systems priser”.

Pakke 14: Implementerings-støtte ved klargøring af lager

Vejledning om udførelsen af vigtige arbejdsopgaver inden go live og tilstedeværelse on-site.

DKK 10.800

Pakke 15: Udvidet implemen-teringsstøtte ved driftstart

Støtte ved driftstart til superbrugerne, ved tilpasning af opsætning og evt. kontakt til support. Pakken inkluderer støtte i 1 arbejdsdag.

DKK 10.800

Pakke 16: Prøve driftstart

Kontrolleret test efter systemetet er klargjort til driftstart; afprøvning af alle ordreflow, afprøvning af integrationsflow og andre 3. parts leverancer, samt sikre at hardware er funktionsdygtig til driftstart.

DKK 13.500

Test og support

Alle ydelser leveres som udgangspunkt online, men det er muligt at tilkøbe on-location. Ved valg af on-location er rejse-, ophold- og forplejningsomkostninger samt rejsetid ikke inkluderet. Disse faktureres jf. ”Apport Systems priser”.

Pakke 17: Test af standard integration

Support ved gennemgang af standardintegrationen med henblik på kvalitetssikring af dataudveksling, samt verificering af korrekt data i Apport systemet. 

DKK 21.600

Pakke 18: Vejledning til flowtest

Apport udarbejder og leverer dokumentation på basis af løsningen til udførelse af flowtest og support ved test af de forretningsprocesser, som understøttes af løsningen.

DKK 1.325

per time

Pakke 19: Udvidet flowtest

Apport udarbejder og leverer dokumentation på basis af løsningen til udførelse af flowtest og support ved test af de forretningsprocesser, som understøttes af løsningen.

DKK 21.600

Integration

Alle ydelser leveres som udgangspunkt online, men det er muligt at tilkøbe on-location. Ved valg af on-location er rejse-, ophold- og forplejningsomkostninger samt rejsetid ikke inkluderet. Disse faktureres jf. ”Apport Systems priser”.

Pakke 20: Tilføjelse af specielle kundekrav

Anvendelse af Apport standard integration mod webshop/ERP og tilkøb af felter til specielle kundekrav.

DKK 1.325

per time

Pakke 21: Udvikling og test af integration

Integrationstest, hvor Apport yder testsupport, imens kunden leverer testcases, testdata og driver testen.

DKK 1.325

per time

Pakke 22: Test af integration med tredjeparts leverandør

Integrationstest, hvor Apport yder testsupport og vejleder kunden samt tredjeparts leverandør. 

DKK 1.325

per time

Har du læst vores seneste
e-bog?

Bliv opdateret med den nyeste viden inden for logistik med vores e-bøger. Få konkrete råd fra WMS- og logistikeksperter og bliv klædt på til dit lagerstyringsprojekt.