Skip to content

Overblik og kontrol er afgørende for vores digitale transformation

“For bare fem-seks år siden var vi helt analoge. Og for tre år siden byggede vi en slags WMS-løsning i vores erp-system. Nu har vi så taget skridtet fuldt ud og fået en helt omfattende og moderne WMS-løsning.”
Mikkel Grene
Administrerende direktør for Søstrene Grene

Fra fysisk retailer til omnichannel-virksomhed

Søstrene Grene sigter på at indfri ambitiøse mål for fremtiden. Snart skriver vi 2020, og den danske kæde har på få år næsten fordoblet antallet af franchisebutikker i de 17 lande, hvor søstrene har til huse.

For at kunne håndtere de store varestrømme til butikkerne, har Søstrene Grene investeret i et stort, nyt og moderne logistikcenter i Årslev vest for Aarhus. Den nye WMS-løsning er et afgørende redskab for virksomhedens digitale udvikling med blandt andet en ny omnichannel forretningsmodel.

“For bare fem-seks år siden var vi helt analoge. Og for tre år siden byggede vi en slags WMS-løsning i vores erp-system. Nu har vi så taget skridtet fuldt ud og fået en helt omfattende og moderne WMS-løsning”, fortæller Mikkel Grene, Administrerende direktør for Søstrene Grene.

Søstrene Grene er inde i en rivende udvikling med mange nye butikker, men den digitale udvikling og kundernes ønsker til online tilstedeværelse har stillet nye krav til virksomhedens håndtering af de store varemængder.

“Udviklingen af vores interne logistik har været vigtig for os, da vi står midt i en digital transformation, hvor vi går fra at være en klassisk fysisk retailer til at blive en omnichannel-virksomhed. Det stiller nogle helt nye krav til os. Dels skal vi effektivisere på den nuværende logistikløsning, der servicerer butikkerne, men dertil kommer, at vi står over for nogle helt nye krav, fordi vi også skal sælge på andre måder. For eksempel via webshop, click and collect og så videre. Det har betydet, at vi tog skridtet og fik lavet en moderne WMS-løsning, så vi til enhver tid har helt styr på, præcis hvor vores produkter er i forløbet, og for at vi kan optimere vores processer yderligere”, fortæller Mikkel Grene.

“Open heart surgery”

Administrerende direktør for Søstrene Grene, Mikkel Grene, beskriver den igangværende transformation fra traditionel kædevirksomhed til et moderne omnichannel mindset som lidt af en “open heart surgery”. På en og samme gang skal virksomheden betjene de mange butikker som hidtil, og opbygge et helt nyt systemlandskab.

apportsystems_jobtop_1920x1080.jpg

Helt konkret har Søstrene Grene fået en løsning, der på overfladen ligner mange andre. Men der er selvfølgelig altid helt specifikke og særlige krav til den konkrete opgave i den enkelte virksomhed. CSO hos Apport Systems, Asger Sandberg Petersen, forklarer;

"Der er tænkt rigtigt mange gode tanker, som nu er integreret i systemet.”

“Løsningen hos Søstrene Grene dækker over alle funktioner fra vare ind til vare ud, det samme som systemet stort set håndterer ved alle vores andre kunder. Men løsningen er alligevel ikke som alle andre, da alt pluk er meget optimeret i forhold til butiksleveringerne, og løsningen er desuden integreret med forskelligt automatik, som findes på deres enorme lager. Der er tænkt rigtigt mange gode tanker, som nu er integreret i systemet”, fortæller Asger Sandberg Petersen.

Strategisk infrastruktur

Digital infrastruktur

I Søstrene Grenes strategiske udviklingsplan har udviklingen af et nyt WMS som sagt været et afgørende element. Både med det store nye lager i Årslev, men også i det weblager i Viby, der blandt andet skal være med til at understøtte Søstrene Grenes nye webshop. Både i den aktuelle og i den fremtidige konkurrencesituation handler det om at få håndteringsomkostningerne ned og udnytte kapaciteten bedst muligt.

“Det har været en forudsætning for vores udvikling, at vores logistik bliver mere effektiv, og vi dermed får omkostningerne ned. Når vi nu har den digitale infrastruktur på plads, så åbner det også op for mulighederne for mere automatisering”, forklarer Mikkel Grene og tilføjer:

“Vi skal være i stand til at gøre helt nye ting i vores forretning. Det handler for eksempel om at kunne håndtere et styks pluk og kunne levere ude i Europa direkte til slutkunden, hvor det tidligere udelukkende var igennem vores partnerbutikker. Det er et helt andet “ball-game”. Og der er det nye WMS med overblik og kontrol en forudsætning, der ruster os til fremtiden”, forklarer Mikkel Grene.

Fokus

Kunder ind i butikkerne

Mens Søstrene Grene overordnet investerer i online salg og tilstedeværelse, så er det navnlig samspillet mellem den interne og den eksterne logistik, der er væsentlig. Målet er nemlig at skabe kundestrømme til de fysiske butikker, der for manges vedkommende ejes af franchisetagere.

“Det er helt afgørende for Søstrene Grene, at udviklingen går mod omnichannel. Det handler ikke om, at nu skal vi i koncernen have en webshop. Vores fokus er på at få butikkerne med i den digitale transformation og på den nye kunderejse. Vi skal drive så meget salg som muligt ind i butikkerne”, understreger Mikkel Grene.

Før havde Søstrene Grene kun et lille udsnit af produkterne online uden købsmulighed. Med en helt ny hjemmeside kommer stort set alle produkter til salg online. Det har blandt andet det nye WMS gjort muligt.

“Vi ved, at mange af vores kunder starter shoppingturen på mobilen, så vi skal sikre, at de har mulighed for at finde det, de søger hos os, hvis det er noget, vi har i sortimentet”.

"Det er helt afgørende for Søstrene Grene, at udviklingen går mod omnichannel.”

Valget af Apport

Et moderne WMS, som peger ind i fremtiden

“Apport har gode referencer, og det virkede som et godt match for os. Både på den løsning som Apport kunne levere, men også på kemien. Det betød også noget, at det er en samarbejdspartner som er tæt på rent fysisk. Med et udenlandsk firma kunne det måske være sværere at have den helt tætte dialog, som vi har nu. Vi ville gerne have et moderne WMS, som peger ind i fremtiden, men samtidig skulle det ikke være alt for komplekst. Det har vi fået med Apport WMS”, fortæller Mikkel Grene.

Soestrene-grene-3.jpg

Hos Apport Systems er Asger Sandberg Petersen enig i, at samarbejdet om udviklingen af det nye WMS har været forbilledligt. Samtidig har det været inspirerende at opleve den særlige virksomhedskultur hos Søstrene Grene.

"Opgaven hos Søstrene Grene har været både spændende og udfordrende.”

Udfordrende, da løsningen ikke bare har været ren standard, og spændende da samarbejdet omkring løsningen med Søstrene Grene har været præget af professionelle personer og med en professionel tilgang, og så er det bare helt generelt nogle rigtigt behagelige mennesker, som har været løsningsorienterede. Dette har helt klart også bevirket, at man har ønsket at gå den ekstra mil for dem, når det har været nødvendigt. Der opstår altid udfordringer, men alle bliver målt på, hvordan man håndterer dem, og der har samarbejdet været upåklageligt”, siger Asger Sandberg Petersen.

Set i bagklogskabens lys

Erfaringer og optimering

Der findes som bekendt næppe noget så ulideligt klart, som bagklogskabens lys. Og efter en proces med udvikling og implementering af et nyt WMS-system, så er der især en enkelt ting, som Mikkel Grene gerne ville gøre om, hvis han skulle igennem processen igen.

“Vi valgte at korte ned på testperioden på systemet, fordi vi vældig gerne ville i gang med alle de nye, vigtige digitale muligheder og vores digitale transformation. Set i bakspejlet fik vi lagt for kort en periode ind til tests. Og det ramte os så lidt bagefter, hvor vi så skulle ind og ændre og rette på efter, at vi var gået i luften. Det kunne vi godt have undværet”, siger Mikkel Grene.

“Det var en beslutning, vi traf med åbne øjne, men det var ikke den rigtige beslutning, og det kan absolut ikke anbefales”, understreger Mikkel Grene, der dog nu glæder sig over, at systemet nu kører som det skal, og leverer de ønskede resultater.

Hos Søstrene Grene er der udpræget tilfredshed med samarbejdet med Apport Systems. “Vi kunne mærke, at Apport Systems havde fokus på at sætte sig ordentligt ind i, hvilken virksomhed Søstrene Grene er. Og de har været gode til at styre processen, leveret til tiden og med det aftalte indhold. Det har kørt godt, og vi har været i gode hænder”, siger Mikkel Grene og ser fortrøstningsfuldt frem mod nye mål med fuldstændig styr på lager og logistik hjemme i Danmark.

Lidt længere ude i horisonten ligger måske et eller flere satellit-lagre ude i Europa, men i de kommende år vil der være fokus på udviklingen af de kundevendte funktioner.

“Og vi kommer selvfølgelig til at have fokus på fortsat at effektivisere på vores logistik, så vi får indfriet det potentiale, der helt sikkert ligger og venter, når vi får erfaringerne med arbejdsgange og processer”, siger Mikkel Grene.

Hos Apport Systems ser man som sagt tilbage på et spændende og godt samarbejde omkring det første projekt, og selvom det nu er overstået, så stopper rejsen ikke her.

“Vi er gået i gang med at udvikle e-com-WMS til Søstrene Grene, og det er vi selvfølgelig stolte af, at vi også er blevet valgt til. Vi ser meget frem til fremtiden sammen med Søstrene Grene, hvor vi vil gøre, hvad vi kan for også her at være deres sparringspartner på logistikområdet”, siger Asger Sandberg Petersen.