Skip to content

Det nye lagerstyringssystem er et afgørende redskab for en bæredygtig og strategisk udvikling hos Party In A Box

“Plads giver overblik, men gør ikke at jeg har styr på lagerbeholdningerne. Derfor er et WMS på tide. Når man vækster så meget, som jeg gør, er det vigtigt at få et WMS tidligt på rejsen.”
Trine Hansen
Indehaver af Party In A Box
Strategisk udvikling

WMS’et kan være et afgørende redskab

Party In A Box forstår, hvor meget tid, energi og overskud det kræver, at finde alle de ting som gør festen speciel. Virksomheden gør sig unik, ved at tilbyde en samlet box-løsning med fest artikler, da der skal bruges mange ting til en fest, og disse findes sjældent samlet et sted.

Med den rivende vækst og udvikling Party In A Box oplever, har Trine Hansen, indehaver af Party In A Box, udvidet virksomheden både i form af større lokaler til lagerbeholdningen, samt ansat flere medarbejdere til driften af virksomheden.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel, kundernes krav til håndtering af varemængderne ved box-løsningerne, og det større lager med flere ansatte, har Party In A Box implementeret et WMS. Det nye lagerstyringssystem er et afgørende redskab for en bæredygtig og strategisk udvikling.

”Plads giver overblik, men gør ikke at jeg har styr på lagerbeholdningerne. Derfor er et WMS på tide. Når man vækster så meget, som jeg gør, er det vigtigt at få et WMS tidligt på rejsen”, siger Trine Hansen, indehaver af Party In A Box.

Se videoen: For Party in a Box var WMS et afgørende redskab for vækst

Festen startede med Apport WMS

For en iværksættervirksomhed som Party In A Box, har det givet mening at tænke langsigtet og ændre på nuværende lagersituation, selvom logistikken har fungeret nu og her.

part in a box
Langsigtet tankegang

Hvornår er man stor nok til WMS?

For en iværksættervirksomhed som Party In A Box, har det givet mening at tænke langsigtet og ændre på nuværende lagersituation, selvom logistikken har fungeret nu og her. Det erfarer Trine Hansen især på to områder.

Vigtigst for virksomheden er den langsigtede tankegang og målsætning om at holde væksten oppe. Her er driften af lageret afgørende betydning for, at kunderne får deres ønskede varer til tiden, hvilket er i højsæde hos virksomheden. Dernæst oplever virksomheden, grundet den stigende efterspørgsel, vækst i antal af medarbejdere, hvorfor den interne kommunikation blandt virksomhedens processer og lagerbeholdning er enorm vigtig.

”At lageret nu styres rent teknisk, giver os en vinding på sigt. Måske jeg lige nu kan overskue min lagerbeholdning, men det vil jeg ikke kunne på sigt set i forhold til vores vækst”, fortæller Trine Hansen.

"At lageret nu styres rent teknisk, giver os en vinding på sigt.”

For mindre, vækstende iværksættervirksomheder er overgangen fra én ansat til samtlige ansatte en mulig flaskehals, da intern kommunikation er et nødvendigt parameter for bæredygtig vækst, og det stiller nogle helt nye krav. Party In A Box er ingen undtagelse, og Trine Hansen fortæller, at det her er rigtig vigtigt med et WMS. 

Udvidelsen af flere ansatte betyder, at det der foregår inde i hendes hoved skal formidles videre til medarbejderen, og her har et WMS hjulpet med at lette oplæringsprocessen for Trine Hansen, eftersom medarbejderen nu selv kan benytte terminalen og gå plukkerunden uden assistance fra hende.

Overblik & Overskuelighed

Hvad kan et lagerstyringssystem hjælpe mig med?

Idriftsættelsen af en teknisk og digital WMS-løsning har dels effektiviseret Party In A Box’ førhen manuelle logistikløsning, skabt overblik og overskuelighed, samt optimeret deres processer yderligere, og gjort det nemt for medarbejderne.  

”Alt manuelt arbejde kan meget nemt gå galt. Og udadtil virker det mere professionelt, at man har et WMS system”, siger Trine Hansen.

For Party In A Box’ strategiske udviklingsplan har dét at implementere et WMS været et banebrydende element. Trine Hansen er klar over, at for at understøtte den aktuelle samt fremtidige konkurrencesituationen, handler det om at få håndteringsomkostningerne ned samtidig med, at kapaciteten udnyttes bedst muligt.

"Alt manuelt arbejde kan meget nemt gå galt. Og udadtil virker det mere professionelt, at man har et WMS system.”

”Jeg blev udfordret på, hvordan jeg skulle drifte mit lager. I stedet for at se på situationen nu og her, blev jeg udfordret på at se langsigtet. En god udfordring i mine øjne, idet virksomhedens fart gjorde, at et WMS snart skulle implementeres alligevel”, siger Trine Hansen.

Valget af Apport

Professionel tilgang og tilgængelighed

“Supporten har været helt exceptionel. Apport hjalp mig med at få styr på lageret ved at skabe overblik og få lavet lokationer. Nu kan jeg både styre mine indkøb, og hvor meget jeg har på lageret”, fortæller Trine Hansen.

party in a box
Succeskriterier

Hvornår skal jeg overveje et lagerstyringssystem?

Mens Party In A Box endnu er en mindre virksomhed, tillader deres salg via e-handel og rivende vækst et WMS, således efterspørgslen imødekommes og afspejles i effektiviseringen af lagerdriften. For iværksætter Trine Hansen har implementering af et WMS været en stor beslutning. Derfor påpeger hun, hvordan samarbejdet med Apport igennem hele processen har været altafgørende. Selvom udfordringer opstår, så udtaler Trine Hansen, hvor vigtigt det har været, at medarbejdere fra Apport har været til stede på adressen, hvor blandt andet rådgivning om reolopstilling, plukruter og lokationer er givet, samt support givet via Apports hotline.

”Supporten har været helt exceptionel. Apport hjalp mig med at få styr på lageret ved at skabe overblik og få lavet lokationer. Nu kan jeg både styre mine indkøb, og hvor meget jeg har på lageret”, fortæller Trine Hansen.

Det afgørende element for den succesfulde idriftsættelse af lagerstyringssystemet, var den nærværende kontakt mellem Party In A Box og Apport.

”At der er folk fra Apport på adressen, har skabt stor tryghed, og at de er her onsite, indtil man føler, at man er klar til at stå alene, betød rigtig meget for mig”, udtaler Trine Hansen.

Hun peger på, at det var Apports professionelle tilgang og tilgængelighed, der skabte tryghed om implementeringen af et WMS, selv hos en mindre virksomhed, hvor et lagerstyringssystem kan synes som en større fremtidig beslutning.

For Party In A Box var beslutningen stor, og mulighederne for billigere og hurtigere løsninger mange, men afgørende for Apport WMS var de enorme fordele ved menneskerne bag.

party in a box

”Man skal huske fordelene ved, at der er ægte mennesker bag systemet. Nogen der har viden, og nogen man kan dele sine tanker og diskutere med”, fortæller Trine Hansen.

For iværksættervirksomheden Party In A Box var WMS løsningen en strategisk og bæredygtig beslutning. Trine Hansens tre råd til lignende virksomheder lyder derfor således: