Skip to content

Mød Bo som er Enterprise Systems Consultant hos Apport

Bo’s daglige arbejdsopgaver hos Apport er en blanding af ledelse og udvikling af vores kunders løsninger.

Bo Kristensen er ansat som Konsulentchef og har været hos Apport siden 2016. Hans daglige arbejdsopgaver hos Apport består af ledelse og udvikling af kundernes lagerprocesser og WMS løsning.

Hvad motiverer dig?

”Det der motiverer mig, det er at skabe værdi. Hos Apport har man masser af mulighed for at have værdiskabende aktiviteter,” svarer Bo.

 

Bo fortæller endvidere: “Det er både indirekte for vores kunder og direkte. Indirekte består det i udviklingen af vores interne processer, forbedring af vores leverance apparat og direkte kan man tale om analyse og specifikation af de opgaver og ændringsbehov, som vores kunder har.”

“Det der motiverer mig, det er at skabe værdi.”

– Bo Kristensen, Konsulentchef hos Apport

Hvordan skaber du værdi for kunderne?

Sætter mig ind i deres behov

”Som sagt så er der en direkte og indirekte vej, men hvis man skal fokusere lidt på den direkte vej, så handler det om at kunne sætte sig ind i kundernes behov og analyserer hvad der er den rigtige løsning for den givne kunde og så få lagt en plan for udførelse og levering af de ændringer som det kan afstedkomme,” svarer Bo.

Bliver du udfordret i dit arbejdet hos Apport?

Apport har mange kunder, som har specialiseret sig i forskellige retninger.

”Jeg bliver udfordret ved Apport ved at vi har en meget bred kundebase, med mange specialiserede løsninger og derfor er det sjældent to sager, som er ens. Vores kundesegment er meget bredt og spænder fra den lille virksomhed med stort fokus på præcision til den store virksomhed med stort fokus på effektivitet,” fortæller Bo.

mennesker der arbejder
Hvordan vil du beskrive kulturen hos Apport?

Der er ikke langt fra direktør til konsulent

”Kulturen hos Apport tager udgangspunkt i den meget flade organisation, som Apport er. Der er ikke langt fra direktør til konsulent. Det præger den måde vi er og agerer overfor hinanden på i dagligdagen,” siger Bo Kristensen, Kosulentchef hos Apport.

Hvordan er

– hverdagen hos Apport?

”Hverdagen hos Apport handler for mit vedkommende meget om planlægning af opgaver, uddelegering af opgaver og analyse ved specifikke behov hos kunderne.

Så der er en stor del af ledelse i dagligdagen, men der er også en 60/40 fordeling der også handler om videreudvikling af vores kunders løsning,” siger Bo.

Hvilket personalearrangement kan du bedst huske og hvorfor?

”Jeg husker bedst det personalearrangement, hvor vi var i Escape Room i Aarhus og havde nogle sjove timer sammen,” mindes Bo og fortsætter:

“Turen i Escape Room var ret sjov, for der kom vi til at arbejde på tværs af de grupper vi normalt befinder os i og hvor vi kunne dele ansvaret på en anden måde end her på arbejdspladsen. Så der fik man også nogle andre vinkler og der forstod man også sin kollega på en anden måde.”

Hvordan sparrer du med dine kollegaer?

Vi støtter hinanden

“Der er en del sparring omkring de kundeopgaver som vi arbejder med og der må vi gå til specialisterne for at hente præcis viden,” fortæller Bo, og fortsætter:

“Sparring i hverdagen hos Apport er meget spørgsmålet om at opsøge specialviden hos de forskellige eksperter vi har på forskellige områder i løsningen men også kunders specifikke løsnings muligheder.”

“Ledelsesmæssigt har vi en ledergruppe, hvor vi støtter hinanden i forhold til daglig ledelse og udvikling af forretningen,” fortæller Bo.

Hvad vil du fortælle

– hvis du skal anbefale Apport som arbejdsplads til andre?

”Hvis jeg skal anbefale Apport som en arbejdsplads, så vil jeg fremhæve at det er en arbejdsdag der er meget dynamisk og man har stor medbestemmelse i sin planlægning af opgaver.

Man får mange forskellige opgaver og man har også mulighed for at knytte nogle relationer til de kunder som man beskæftiger sig mest med,” fortæller Bo.

Hvis jeg skal beskrive Apport med 3 ord, så vil jeg bruge:

Seriøs

Målrettet

Rummelig

Har du læst om Merete, der arbejder som Applikationssupporter hos Apport?

Ellers kig med her