Spring til indhold

Norsk værktøjskæmpe øger effektiviteten markant

Hitachi Power Tools’ nordiske centrallager ved Oslo har forbedret sin effektivitet med over 20 procent efter indførelsen af Apport WMS, og der er potentiale til endnu mere, fortæller logistikdirektør Sondre Ressem. Overgangen fra papirer og manuelle pluk til et moderne, talestyret WMS er foregået ganske gnidningsløst.

apportsystems_kundecase_hitachi_1920x1100
“Vi er godt rustede til yderligere vækst, blandt andet fordi vi har fået et fremtidssikret lagersystem. Det er en stor fordel, når vi udvikler os så hurtigt.”
Sondre Ressem
Logistikdirektør, Hitachi Power Tools Norway
BAGGRUND

Vækst skabte behov for nytænkning

Hitachi Power Tools Norway er en af Skandinaviens største leverandører af elektroværktøj, håndværktøj og befæstigelse til det professionelle marked.

Med omkring 20.000 varenumre på hylderne på det store centrallager uden for Oslo er der behov for en stram styring af logistikken, og efter flere år med rivende vækst var virksomheden i 2011 nået til et punkt, hvor lageret ikke kunne optimeres mere inden for de eksisterende rammer. Der skulle tænkes nyt, fortæller logistikdirektør Sondre Ressem.

”Vi bestræber os på at arbejde kosteffektivt i alle sammenhænge, og derfor var der efterhånden behov for at ændre vores lagerstyring.

Vi havde mange manuelle rutiner og plukkede vores varer med et papirsystem, og vi ville derfor gerne opnå større systemstøtte. Vi overvejede at udvide vores ERP, men det ville blive for omfattende og alligevel ikke give os de funktioner, vi ønskede. Derfor gav vi os til at screene WMS-markedet grundigt,” forklarer han.

Se videoen: Hitachi | Apport Systems – Tom Erik Picking & Shuttle Operator

Valget af Apport

Overbevist af andre kunder

Afsøgningen af markedet bragte Apport WMS i søgelyset.  Efter at have aflagt besøg hos nogle af Apports eksisterende kunder blev Hitachi Power Tools overbevist om, at Apport WMS var den rigtige løsning at satse på.

”Vi besøgte nogle virksomheder – Bendt Brandt og Matas – som vi kunne identificere os med, og vi fik nogle gode og ærlige svar på vores spørgsmål. Vi følte, at vi fik belyst både plusser og minusser, så vi fik et troværdigt billede af, at vi ville kunne effektivisere vores lager markant,” fortæller Sondre Ressem, som også fremhæver Apports fastpris-koncept som en vigtig faktor for, at valget faldt på Apport.

Implementeringen

Knirkefrit og over al forventning

Et grundigt forarbejde inden overgangen til Apport WMS viste sig at bære frugt, for overgangen til det nye system gik helt som håbet. Det fortæller Christian Gudmundsen, som er driftschef hos Hitachi Power Tools Norway.

”Det gik meget knirkefrit og faktisk over al forventning. Vi havde haft en god oplæringsperiode inden, og det betød, at vi faktisk plukkede effektivt i det nye system allerede fra dag ét,” siger han.

"Vi plukkede faktisk effektivt i det nye system allerede fra dag ét.”

Resultatet

Effektiviseret med 20 procent – og med mere i vente

Et halvt år efter implementeringen kan Hitachi Power Tools så gøre foreløbig status, og den er positiv. ”Vi kan konstatere, at vi har effektiviseret vores lager med cirka 20 procent. Vi håndterer større volumen med det samme antal medarbejdere på lageret, og vi har ikke nær så meget overarbejde som tidligere,” fortæller logistikdirektør Sondre Ressem. Både han og Christian Gudmundsen er dog sikre på, at der er yderligere effektiviseringer at hente i det nye system.

apportsystems-wms_1920x1080

”Vi vil være endnu mere effektive, og i takt med at vi får større erfaring med systemet, kan vi også se, hvor vi kan hente noget – det er blandt andet sammenhængen mellem forskellige håndteringer, som stadig kan blive bedre. Apport Systems har været meget aktive med at hjælpe os med at ændre og tilpasse systemet, så det bliver så effektivt så muligt i forhold til netop vores behov,” siger Christian Gudmundsen.

Han og Sondre Ressem forventer yderligere effektiviseringer på 5-10 procent over det næste halve år, så den endelige gevinst ender på en effektivisering på cirka 30 procent.

Det er også lykkedes at reducere antallet af plukfejl, endda selvom udgangspunktet var en ganske lav fejlprocent. Hitachi Power Tools’ kunder har nemlig været vant til en leverandør, som leverer med både høj hastighed og meget få fejl, og derfor har det været vigtigt for virksomheden at opretholde det ry.

”Det koster vores kunder dyrt, hvis vi laver fejl – tid er et meget vigtigt parameter. Ud over nogle kvalitetsbevidste kunder har vi et japansk moderselskab, som kræver meget høj kvalitet af os, og det har vi også hele tiden kunnet levere. Det har bare været forbundet med højere omkostninger, end det er nu,” fortæller Sondre Ressem.

Perspektiv

Godt rustet til yderligere vækst

Skiftet til Apport WMS har givet flere fordele end bare den umiddelbare effektivisering.

”Vi har fået meget bedre rapporteringsmuligheder, som giver os et godt overblik. For eksempel ved vi nu tidligt på dagen, hvis vi får brug for overarbejde,” siger Sondre Ressem.

Desuden har den enkle håndtering af Apport WMS gjort det lettere at lære nye medarbejdere op.

"Vi har fået meget bedre rapporteringsmuligheder, som giver os et godt overblik.”

Vi kan mærke stor forskel i forhold til dengang, vi plukkede manuelt efter papirer. Hvor det før tog to-tre uger at oplære folk, så er de nu fuldt oplært efter en-to dage. Det er en stor fordel, når vi får nye ansatte, og ikke mindst når vi skal bruge vikarer,” siger Christian Gudmundsen.

Hitachi Power Tools’ centrallager breder sig i dag ud over 5.300 kvadratmater, men virksomheden er i fortsat vækst, og inden længe påbegyndes byggeriet af yderligere 1.000 kvadratmeter lager.

”Vi ser lyst på fremtiden og føler os godt rustede til yderligere vækst, blandt andet fordi vi har fået et fremtidssikret lagersystem. Det er en stor fordel, når vi udvikler os så hurtigt,” siger Sondre Ressem.

FAKTA

Hitachi

  • Hitachi Power Tools Norway A/S er et datterselskab af Hitachi Koki, som opkøbte virksomheden i 2005, da den hed Markt & Co.
  • Hitachi Power Tools Norway A/S tæller ud over hovedsædet ved Oslo også datterselskaber i Sverige, Danmark, Finland og Polen.
  • Virksomheden er en del af den globale industrikoncern Hitachi Ltd., som er blandt verdens 10 største koncerner.
  • Hitachi Power Tools Norway A/S har et 5.300 kvadratmeter stort lager ved Kjeller cirka 25 km fra Oslo. På selve lageret arbejder 25 mand, men alt i alt beskæftiger virksomheden 65 mennesker.
apportsystems_wms_1920x1080.jpg