Rejsen_vertical

Har dit lager brug for procesoptimering?

Helt konkret handler procesoptimering om at identificere spild eller muligheder i lagerets processer, og ikke mindst finde løsningsmodeller hertil, som i sidste ende implementeres. 

Procesoptimering af lagerstyringen favner alt fra erkendelsen af et behov til realiseringen af løsningen. Det vil sige, at står din virksomhed med et behov for at spare penge, kvalitetssikre- eller optimere lagerprocesserne, så kan dette realiseres ved implementeringen af et WMS. Et WMS, også kaldet et lagerstyringssystem, kan nemlig automatisere, effektivisere og optimere manuelle arbejdsgange, og hermed afdække dét spild, der er blevet lokaliseret i processerne.   

Den klassiske procesoptimerings 4 faser

Sagt kort og godt, så er det muligt at optimere og effektivisere lagerstyringen gennem procesoptimering.

Lad os tage dig med gennem den klassiske procesoptimerings steps. 

Vigtigst af alt er anerkendelsen af et behov. Anerkender du eksempelvis et behov for at spare penge, anerkender du samtidig, at en løsningsmodel i sidste ende kan hjælpe din virksomhed med at realisere dette økonomiske behov. 

Hvilke fejl kan procesoptimering reducere eller fjerne helt?

Hvad får du så med procesoptimering? Et godt proces-par er pluk og varemodtagelse: processen hvor varen gøres tilgængelig til pluk på lageret. 

For hvad hvis medarbejderen der plukker, plukker fra den rigtige lokation men får fat i en forkert vare? Så må vi tilbage og optimere varemodtagelsen, så foretagelsen af at modtage og placere varen på den rigtige lokation gøres korrekt. For husker du, hvad vi talte om tidligere – den holistiske tilgang: Mål ikke dine lagerprocessers resultater isoleret. 

Måske varehåndteringen i varemodtagelsen isoleret set viser en dejlig flow-effektivitet, der gør, at I kan skære ned på bemandingen. Måske en stigning i retur eller reklamationer endda påpeges som fejl i plukkeprocessen. Men husk derfor din holistiske tilgang, for taget alle lagerprocesser i betragtning, så viser det sig måske, at fejlen opstår grundet forkert kontrol i processen frem til plukkelokationen. 

Procesoptimeringsværktøjet

Har du hørt om LEAN? LEAN er nemlig en metode, der kan bruges til procesoptimering. Et LEAN metodeværktøj er en værdistrømsanalyse. 

Her prøver man at afdække alle processer i hele værdikæden: lige fra hvad der sker undervejs fra kunden og sælgeren får kontant, igennem hele værdikæden, og indtil kunden har løsningen implementeret og i brug. 

Hos Apport tager vi ud til dig og fokusere på, hvad der sker på lageret og peger på, hvilke procesændringer der er nødvendige – både på lageret, men måske også i eksempelvis ERP-systemet, indkøb, salg eller der hvor den uholdbare spild-adfærd starter. 

Lad os gå konkret til værks med to eksempler. 

Apport WMS optimerer dit lager

Apport har mere end 20 års erfaring. Vi har kendskab til domænet og systemet. Derfor bruger vi vores erfaring og viden til at hjælpe dig med, hvordan din virksomheds lagerprocesser bedst muligt optimeres. 

Så hvis du igennem dette blogopslag har fået øjnene op for, hvordan din virksomhed kan hive vækst, glade kunder og gevinster ind ved procesoptimering, så er næste step for dig et servicetjek. Helt pragmatisk set, så kommer vi ud på dit lagergulv, hvor vi sammen med virksomhedens driftsfolk og eksperter går rundt og vurdere jeres processer: hvilke udfordringer I har, hvad I gør, hvordan problemerne opstår, og hvilke muligheder og løsninger der er gennem optimering. 

Vi går ind for at indbygge kvalitetssikring i vores løsning. Det gør vi ved at få tilrettelagt processerne, så de udnyttes på den bedst mulige måde via systemet. Således sikrer vi, at eksempelvis varemodtagelsen får udnyttet de værktøjer Apport WMS gør tilgængelige for dem, og hermed kommer varerne de rigtige steder hen.

Et helt banalt eksempel er at få scannet en vare, så man præcis kender til dens lokation. 

"Hos Apport går vi ind for, at det er menneskerne bag, der skaber forandringen.”

Hos Apport går vi ind for, at det er menneskerne bag, der skaber forandringen. Forandringen der muliggør procesoptimeringen gennem et WMS. Der findes ikke nogen logistikprojekter, som ikke er adfærdsprojekter eller forandringsprojekter. Vi guider og støtter derfor menneskerne bag logistikprojektet og igennem hele processen. Hermed tror vi, at din virksomhed opnår de bedste resultater og gevinster. 

Hvornår ved du, at din virksomhed har behov for at optimere processerne? 

Bo Kristensen, konsulentchef giver 5 gode råd:

Apport Systems A/S

OBS! Ny adresse pr. 01. August 2020:
Vindrosen 41, 2 sal
DK-8240 Risskov
Danmark

m